Välkommen …

… till Helsingia.se – webbplatsen där vi tillsammans kan skapa släktens historia! Helsingia är det latinska namnet på landskapet Hälsingland, vilket också är utgångspunkten för min släktresa, då mina föräldrar, och deras föräldrar i sin tur, kommer därifrån. Att bara samla namn och årtal är inte att ge liv åt historien. Därför föddes idén till en webbsida, där jag kan dela med mig av min släktresa och samtidigt skapa en gemenskap där andra kan dela med sig av sina historier och sin kunskap kring släkten. På så sätt kan vi skapa släktens historia.

Så här på Helsingia.se kan berättelser om släkterna Hedblom, Björk, Svedberg, Nyqvist, Spring och Norin samlas och delas. Släkterna återfinns främst i Hälsingland, Ljusdal och Järvsö, men har också levt i Gästrikland, Värmland och Jämtland. Berättelserna hittar ni just under Berättelser.

Du som har egna frågor, gåtor, funderingar, eller du som har en egen historia att berätta eller en pusselbit att dela med dig av, får gärna kontakta mig. Detta sker enklast genom att du skriver en kommentar till ett blogginlägg eller genom att kontakta mig under rubriken Kontakta oss.

Välkomna att berätta er historia!